Poker i Högsta Domstolen - på fel premisser

Äntligen ska pokerns laglighet prövas av högsta instans, Högsta Domstolen. Äntligen ska det slås fast att poker är en hedervärd tävlingsform som absolut inte bör sortera under lagstiftningen för hasardspel.

Det är det man hoppas. Men tror man på det? Inte en sekund.

Fel fråga som prövas

När poker äntligen får sin chans i HD är frågan nämligen felfomulerad. Det handlar enbart om distinktionen mellan skicklighet och så kallad slump.

Det är väldigt synd eftersom den frågan inte rymmer hela bilden om poker. Poker borde bedömas i sin helhet, inte bara på en liten detaljfråga.

En detaljfråga som i sig redan har besvarats på ett övertygande sätt.

Poker är ett skicklighetsspel

Det kanske skarpaste enskilda argumentet har framförts av “pokerprofessorn” Howard Lederer, som påpekar att 60 procent av alla potter vinns och förloras utan att någon av spelarna visar korten (se artikeln på Global Poker Strategic Thinking Society). Slumpen i kortens fördelning är alltså irrelevant i majoriteten av fallen.

Redan där borde den lilla detaljen om skicklighetsinslaget i poker vara avklarad, men det finns många fler argument. En del bygger på tanken att slumpen ger och tar och jämnar ut sig över tiden, medan skickligheten hela tiden verkar i samma riktning.

En spelares genomsnittliga starthand i Texas Holdem (s k kortsnitt) jämnar ut sig relativt snabbt, eftersom varje spelare får en hand i varje giv. Det är alltså en mycket vanligt förekommande händelse.

Andra har jämfört mönstret för vinnare och förlorare i pokertävlingar med motsvarande mönster i till exempel golftävlingar. De fann att skickliga pokerspelare har lika stort övertag mot sina mindre skickliga motspelare som skickliga golfspelare har mot sina, om inte större.

Poker är medlem i International Mind Sport Association tillsammans med bridge och schack m fl och kommer finnas med vid Londonolympiaden 2012.

Ändå är det stor risk att HD inte går på den linjen idag. De måste ju tillämpa lagen, och den är orimlig när den tillämpas på pokertävlingar.

Det faktum att det är pengar inblandat och att kortens blandning är slumpliknande räcker antagligen för ännu en lång tid framåt fortsätta den orättfärdiga behandlingen av pokerhobbyn.

Poker är så mycket mer

Till helhetsbedömningen av poker hör att poker är ett sällskapsspel. Alla spelare spelar på lika villkor. Man spelar inte med ett ständigt matematiskt underläge mot “huset”, som i roulette eller blackjack.

Man sitter inte passiv och hoppas på turen, som i Lotto eller Postkodlotteriet. Poker är en ärlig kamp, helt enkelt en ständigt fascinerande tävlingsform.

Skickligheten i poker är dessutom mycket mångsidig. Det räcker inte med matematiska insikter och förmågan att kunna räkna i trängda lägen, även psykologiska insikter spelar in. Den som kan läsa sin motspelare behöver inte ha bäst hand för att vinna en pott. Färdigheter som tålamod och koncentrationsförmåga är avgörande när en tävling pågår i flera timmar, kanske flera dagar.

Pokerarrangör inte “hus”

Den som arrangerar en pokertävling skor sig inte på spelarnas okunskap, så som är fallet med kasinospelen.

Före en pokertävling betalar spelarna en engångsavgift till arrangören, och därmed är transaktionen dem emellan avslutad. Arrangören deltar inte i själva spelet, utan det sker helt och hållet mellan likvärdiga spelare och enligt rättvisa regler.

Prispotten, som spelarna själva har lagt ihop, delas mellan spelarna enligt en på förhand bestämd pristabell. Arrangören får inte del av prispotten.

Därför är det svårt att se hur den som arrangerar en pokertävling skulle kunna dömas för dobbleri. Att de skulle få fängelsestraff låter overkligt. Det låter som Iran.

Grebbestad: är 300 kr grovt dobbleri?

I Grebbestadsfallet var prispotten över en miljon kronor. Men arrangörerna hade inget intresse i prispotten. SIffran är alltså ointressant för bedömningen av arrangörernas handlande.

Tävlingsdeltagarna betalade 300 kronor var i startavgift till arrangören. Var den avgiften av en orimlig storlek? Det vet jag inte, men avgiften betalades i förväg och var aldrig inblandad i någon form av spel eller lotteri.

Det är en anmälningsavgift, precis som när man anmäler sig till en tipspromenad. Sjuhundra spelare tyckte uppenbarligen att det var en rimlig avgift.

Poker är ett vackert spel

Det är mycket tillfälligheter i poker. Precis som i livet. Det är ju inte så att den mest begåvade alltid drar längsta strået i livets spel.

Poker efterliknar livet. Mer än till exempel schack. Poker är också ett mycket socialt spel.

Låt de 300.000 svenska pokerentusiaster utöva sin hobby ifred. Stoppa den orättfärdiga tillämpningen av Dobblerilagen och Lotterilagen.

HD har chansen att göra något bra idag. Men de tittar bara med ena ögat.

-

Läs mer:

HD fick lektion i pokerspel - dn.se

Vinst i poker kräver skicklighet - dn.se

HD granskar poker - sr.se

Poker - tur eller skicklighet? - Per Hildebrand, en av de åtalade

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment