Missförstånden kring det naturliga urvalet

Darwinismen är ju rätt missförstådd. Devisen om den starkes överlevnad handlar ju inte alls om att en stark individ överlever på den svages bekostnad.

fjaril
Stark?

Filosofiska och politiska program som utgår från den påstått bevisade grundtanken bygger alltså på missförstånd.

Vi missförstår innebörden av både “stark” och “överlevnad”.

Det som överlever i evolutionen är inte den starka individen, utan en viss population, vissa anlag, en viss uppsättning gener.

Och att vara stark betyder i evolutionär mening bara att man är väl anpassad till sin omgivning.

muskelberg
Välanpassad?

Originalets “fit” fångar den betydelsen bättre än svenskans “stark” som mer för tanken till våld och makt, vilket förstås passar vissa “tänkare” som handsken.

På individnivå handlar evolutionen inte så mycket om att överleva, utan om att skaffa barn. Genom att individen lyckas fortplanta sig säkerställs genuppsättningens överlevnad. Det är det som är evolutionen.

Sen är det kanske lite tillspetsat när Richard Dawkins talar om människan som blott en strategi som genen använder för sin överlevnad.

Individens överlevnad, den är i alla fall högst tillfällig, sen spelar det ingen roll hur mycket makt och muskler man har.

Döden tänker jag på varje gång jag åker tunnelbana. Eller rättare sagt tänker jag på Göteborg. När rösten i högtalaren ropar sitt “tänk på avståndet mellan vagn och plattform”, påminns jag om en text vid ingången till en kyrkogård i Göteborg: “Tänk på döden” står det där.

Men nu kom jag in på ett stickspår.

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment