Gud har inget förklaringsvärde

Det finns många skäl att tro på gud, om man får tro dem som tror. Ett skäl är att guds existens kan förklara ett och annat, sägs det. Men det är väl egentligen tvärtom.

Man pekar på världen och säger att världen är fantastisk, och det stämmer ju. Sen undrar man hur nåt så fantastiskt skulle kunna uppstå ur intet, spontant, av sig självt? Det verkar omöjligt, och det får man väl också hålla med om. Ur den betraktelsen drar man sedan slutsatsen att världen måste vara skapad av något större, av ett högre väsen, det vill säga gud.

Slutsatsen är helt bakfram. Alltings ursprung görs inte mer begripligt genom guds existens. Visst, världens uppkomst kanske får sin förklaring, men nu har vi fått en annan fråga istället, och den är minst lika svår att svara på: hur uppstod gud?

Vi har flyttat problemet till en annan fråga. Det är ingen förbättring, inget förtydligande. Däremot är det en försämring. Förutom att vi har kvar hela frågan om alltings uppkomst, har vi nu fått en ny fråga: vad är egentligen gud, och hur hänger gud ihop med världen?

Nu säger någon kanske att gud har skapat sig själv. Jaha, så nu är det plötsligt tänkbart? Och inte nog med det, gud kunde uppenbarligen även skapa världen. För att komma runt frågan om hur någonting skulle kunna uppstå ur ingenting inför vi alltså något annat som inte bara kan uppstå ur ingenting, utan dessutom kan skapa en värld. Det är en jättekonstig förklaring.

Att föra in gud leder inte till förståelse, utan till fördunkling. Därmed inte sagt att gud inte kan finnas. Det kanske den gör, men det bevisas inte av det här argumentet.

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment