Entries Tagged 'Politik' ↓

Poker i Högsta Domstolen - på fel premisser

Äntligen ska pokerns laglighet prövas av högsta instans, Högsta Domstolen. Äntligen ska det slås fast att poker är en hedervärd tävlingsform som absolut inte bör sortera under lagstiftningen för hasardspel.

Det är det man hoppas. Men tror man på det? Inte en sekund.

Fel fråga som prövas

När poker äntligen får sin chans i HD är frågan nämligen felfomulerad. Det handlar enbart om distinktionen mellan skicklighet och så kallad slump.

Det är väldigt synd eftersom den frågan inte rymmer hela bilden om poker. Poker borde bedömas i sin helhet, inte bara på en liten detaljfråga.

En detaljfråga som i sig redan har besvarats på ett övertygande sätt.

Poker är ett skicklighetsspel

Det kanske skarpaste enskilda argumentet har framförts av “pokerprofessorn” Howard Lederer, som påpekar att 60 procent av alla potter vinns och förloras utan att någon av spelarna visar korten (se artikeln på Global Poker Strategic Thinking Society). Slumpen i kortens fördelning är alltså irrelevant i majoriteten av fallen.

Redan där borde den lilla detaljen om skicklighetsinslaget i poker vara avklarad, men det finns många fler argument. En del bygger på tanken att slumpen ger och tar och jämnar ut sig över tiden, medan skickligheten hela tiden verkar i samma riktning.

En spelares genomsnittliga starthand i Texas Holdem (s k kortsnitt) jämnar ut sig relativt snabbt, eftersom varje spelare får en hand i varje giv. Det är alltså en mycket vanligt förekommande händelse.

Andra har jämfört mönstret för vinnare och förlorare i pokertävlingar med motsvarande mönster i till exempel golftävlingar. De fann att skickliga pokerspelare har lika stort övertag mot sina mindre skickliga motspelare som skickliga golfspelare har mot sina, om inte större.

Poker är medlem i International Mind Sport Association tillsammans med bridge och schack m fl och kommer finnas med vid Londonolympiaden 2012.

Ändå är det stor risk att HD inte går på den linjen idag. De måste ju tillämpa lagen, och den är orimlig när den tillämpas på pokertävlingar.

Det faktum att det är pengar inblandat och att kortens blandning är slumpliknande räcker antagligen för ännu en lång tid framåt fortsätta den orättfärdiga behandlingen av pokerhobbyn.

Poker är så mycket mer

Till helhetsbedömningen av poker hör att poker är ett sällskapsspel. Alla spelare spelar på lika villkor. Man spelar inte med ett ständigt matematiskt underläge mot “huset”, som i roulette eller blackjack.

Man sitter inte passiv och hoppas på turen, som i Lotto eller Postkodlotteriet. Poker är en ärlig kamp, helt enkelt en ständigt fascinerande tävlingsform.

Skickligheten i poker är dessutom mycket mångsidig. Det räcker inte med matematiska insikter och förmågan att kunna räkna i trängda lägen, även psykologiska insikter spelar in. Den som kan läsa sin motspelare behöver inte ha bäst hand för att vinna en pott. Färdigheter som tålamod och koncentrationsförmåga är avgörande när en tävling pågår i flera timmar, kanske flera dagar.

Pokerarrangör inte “hus”

Den som arrangerar en pokertävling skor sig inte på spelarnas okunskap, så som är fallet med kasinospelen.

Före en pokertävling betalar spelarna en engångsavgift till arrangören, och därmed är transaktionen dem emellan avslutad. Arrangören deltar inte i själva spelet, utan det sker helt och hållet mellan likvärdiga spelare och enligt rättvisa regler.

Prispotten, som spelarna själva har lagt ihop, delas mellan spelarna enligt en på förhand bestämd pristabell. Arrangören får inte del av prispotten.

Därför är det svårt att se hur den som arrangerar en pokertävling skulle kunna dömas för dobbleri. Att de skulle få fängelsestraff låter overkligt. Det låter som Iran.

Grebbestad: är 300 kr grovt dobbleri?

I Grebbestadsfallet var prispotten över en miljon kronor. Men arrangörerna hade inget intresse i prispotten. SIffran är alltså ointressant för bedömningen av arrangörernas handlande.

Tävlingsdeltagarna betalade 300 kronor var i startavgift till arrangören. Var den avgiften av en orimlig storlek? Det vet jag inte, men avgiften betalades i förväg och var aldrig inblandad i någon form av spel eller lotteri.

Det är en anmälningsavgift, precis som när man anmäler sig till en tipspromenad. Sjuhundra spelare tyckte uppenbarligen att det var en rimlig avgift.

Poker är ett vackert spel

Det är mycket tillfälligheter i poker. Precis som i livet. Det är ju inte så att den mest begåvade alltid drar längsta strået i livets spel.

Poker efterliknar livet. Mer än till exempel schack. Poker är också ett mycket socialt spel.

Låt de 300.000 svenska pokerentusiaster utöva sin hobby ifred. Stoppa den orättfärdiga tillämpningen av Dobblerilagen och Lotterilagen.

HD har chansen att göra något bra idag. Men de tittar bara med ena ögat.

-

Läs mer:

HD fick lektion i pokerspel - dn.se

Vinst i poker kräver skicklighet - dn.se

HD granskar poker - sr.se

Poker - tur eller skicklighet? - Per Hildebrand, en av de åtalade

“Det finns ingen svensk kultur”

Jan Nordwall, generaldirektör för Sveriges hembygdsförbund debatterar kulturpolitik i P1 Morgon med SDs  Mattias Karlsson.

folkdrakter

Så som SDs kulturpolitik framställs i presentationen låter den förvisso mossig - att satsa en halv miljard på “muséer, hembygdsföreningar och folkdanslag”.

Men när motargumentet utgår från att det inte finns någon svensk kultur, då vet jag inte vad som är värst - SD eller SD-hysterin som får folk att säga vad som helst för att ha en annan uppfattning.

I debatten säger Generaldirektör Nordwall bland annat följande:

“När jag pratar om svensk kultur, då pratar jag om det mångkulturella samhälle som vi lever i idag. Det är svensk kultur för mig. … De människor som har flyttat hit, som har sitt klulturarv som de vill vårda och bevara … måste ju också få göra det.”

Det gränsar till självutplåning. Karlssons följdfråga är ju helt rimlig - hur kan det finnas en kurdisk kultur som vi ska värna om, men inte en svensk kultur?

Jag som är en svensk utan utländsk härkomst har alltså inget kulturarv? Men om jag utvandrar, då har jag plötsligt ett svenskt kulturarv som jag kan vilja bevara, enligt Nordwalls resonemang.

Att vara stolt över svenska köttbullar är inte att vara rasist eller ens motståndare till en generös invandringspolitik. Om man inte får vara en stolt svensk får man rimligen inte heller vara en stolt somalier. Det om något är väl rasism.

Det är oklokt att ge SD såna frilägen. Karlsson behöver bara lugnt och sakligt yttra några allmängiltiga sanningar, och tack vare Nordwalls flathet framstår de som SDs kulturpolitik.

Varför inte hellre ta spjärn mot Karlssons påstående att “det behövs en gemensam nationell identitet för att vi ska kunna behålla den solidariska välfärdsmodellen”?

Där har SD en svag punkt som det hade varit intressant att peta på, istället för att säga att det inte finns någon svensk kultur.

-

PS När man ser den ena svenska Idol-deltagaren efter den andra stå och waila på engelska, känner man att svensk kultur verkligen inte behöver luckras upp mer än nödvändigt.

Nya Slussen - ett par synpunkter

De senaste planerna för nya Slussen ser helt okej ut. Bara ett par kommentarer.

Betong är inte vit

Arkitektförslag som visar vackra vita formationer får man ta med en nypa salt. Betong är bara vackert vit tills den lämnar ritbordet.

slussforslag1

Det vore hederligare och mer rationellt att visa förslagen i gammal hederlig smutsgrå. För det är så det kommer att se ut.

Det här förslaget ser i alla fall realistiskt ut på flygbilderna.

Stomatolfasaden är klassisk

Det vore väldigt synd att dölja vyn från Gamla Stan upp mot Söder som är så extremt klassisk.

Det ser ut som om huset vid nuvarande Slussenrondellen är rätt brett och högt. Kommer den klassiska vyn verkligen att klara sig?

Stockholm inget museum

Förespråkare för okänsliga förändringar av stadsbilden kommer gärna med argumenteet att Stockholm inte får förvandlas till museum.

Allvarligt talat: Hur stor är risken för det i en stad som skövlades så brutalt för bara 40 år sen.

I så fall museum över okänsliga förändringar av stadsbilden.

/Larsa

DN lobbar för omskärelse

I en ledare på DN 29 juli 2009 berör Peter Wolodarski den pågående debatten om omskärelse på svenska sjukhus. Han menar att barnkirurgerna som vägrar utföra ingreppet använder ett falskt argument när de hävdar att omskärelse “är ett stympande ingrepp utan medicinsk grund”. Citatet är från Gunnar Götberg i DN 24 juli.

Argumentet håller inte

Wolodarski citerar en studie från New England som kommer fram till två saker:

  1. omskärelse reducerar risken för flertalet sexuellt överförbara sjukdomar
  2. dessa fördelar bör styra den allmänna hälsovårdspolitiken.

Här kan 1) mycket väl vara vetenskapligt dokumenterat (låt oss anta det) men 2) handlar inte om kunskap. Det är ett politiskt uttalande. Ingen studie i världen kan visa att 2) gäller.

Även om 1) stämmer leder det inte logiskt till 2). Med samma logik kunde man argumentera för att avlägsna hela paketet. Utan att förändra “kunskapsläget”.

Var är den mänskliga värdigheten

Vad är det för fel på tvål och vatten och kondomer? Låt åtminstone de unga männen bestämma själva. Det är knappast bebisar som överför sjukdomar.

Wolodarski menar att det är “uppåt vägggarna” att som Götberg jämföra manlig och kvninnlig omskärelse, och där han han väl en poäng även om det inte är så renodlat som man kanske kan tro.

Men Wolodarskis (och Hans Roslings) jämförelse mellan barnkirurgernas vägran att utföra omskärelse och “vissa antroposofers motstånd mot att vaccinera barn” är i så fall långt upp på taknocken.

Argumentet att vården bör utföra omskärelse av bebisar för att förhindra att operationen utförs hemma i köket verkar rimligt. Där kan man snacka om prevention. Men om det är det bästa argumentet borde ingreppet (eller övergreppet) förbjudas helt.

Wolodarski undrar vad Gunnar Götberg representerar. Jag skulle vilja veta vad Wolodarski representerar. Vilka onda krafter är det egentligen som vill skära i bebisar?

Fy bubblan.

/Lars