Att kunna mat

Hörde följande på radions P1: “Att kunna mat är (anses) viktigare än att kunna litteratur eller musik.”

Det var en omvärldsanalytiker som hade påstått detta, och det är ju inte särskilt svårt att acceptera det påståendet.

Antagligen rymmer påståendet också betydelsen att de uppräknade områdena är det som anses viktigast att behärska. Mat, litteratur, musik.

Visst är det bra om man behärskar grunderna i köket, det är en viktig kunskap som envar borde få med sig in i vuxenlivet. Men denna fanatiska fixering vid finsmakeriets finlir? Vid gommens sensationer? Att den är viktigare än nånting annat? Det kan man väl se som ett slags narcissism? Och den dominerar alltså vår kultur idag.

Litteratur och musik är ju prima vara, inget ont om dem. Ändå kunde man väl tänka sig en del andra saker som också kunde platsa på listan. Evolutionslära? Idéhistoria? Mänskliga rättigheter? Riksdagens miljömål?

Inte vet jag.

0 comments ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment